ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първичен гинекологичен преглед + ехография 100 лв.
Вторичен гинекологичен преглед + ехография 60 лв.
Консултация с IVF специалист 60 лв.
Фоликулометрия 40 лв.
Колпоскопия 50 лв.
Колпоскопия + ехография 80 лв.
Консултация с интернист 40 лв.
Консултация с анестезиолог 40 лв.
Консултация с ембриолог 40 лв.
Консултация по документи 40 лв.
Пакет цитонамазка + колпоскопия преди АРТ 60 лв.
Апликация на спирала под ултразвуков контрол 90 лв.
Екстракция на спирала 30 лв.
Ex FOAM /без пяната/ 90 лв.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обикновена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите. Препоръки,
ако се налагат други тестове/
70 лв.
Обикновена спермограма + Тест за 24 часова преживяемост на сперматозоидите 90 лв.
Разширена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите, Морфология
по стриктни критерии на Крюгер, Тест за виталност. Препоръки, ако се налагат други тестове/
130 лв.
Разширена спермограма + Тест за 24 часова преживяемост на сперматозоидите 150 лв.
ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI ) 170 лв.
Само морфология по стриктни критерии 60 лв.
Оксидативен стрес при сперматозоиди 200 лв.
Разширена спермограма + оксидативен стрес при сперматозоиди 280 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Офис хистероскопия преди IVF/Scratch 500 лв.
Хистероскопия – диагностична 850 лв.
Оперативна хистероскопия 1070 лв.
Трансвагинална лапароскопия – диагностична 1050 лв.
Оперативна трансвагинална лапароскопия 1 150 лв.
Лапароскопия – диагностична 1 900 лв.
Лапароскопия – drilling 2 200 лв.
Лапароскопия –ендометриоза 2 200 лв.
Лапароскопия – извън маточна бременност 1 800 лв.
Лапароскопия – кистектомия 1 800 лв.
Лапароскопия – хидросалпингс 1 800 лв.
Лапароскопия – адхезиолизис 1 800 лв.
Лапароскопия – миомектомия 2 100 лв.
Конизация на маточната шийка 750 лв.
Фетоскопия с абразио 500 лв.
LLETZ 450 лв.
Електрокоагулация на маточната шийка с анестезия 400 лв.
Електрокоагулация на маточната шийка без анестезия 150 лв.
Хименопластика 500 лв.
Серклаж 650 лв.
Кюретаж след IVF 300 лв.
Кюретаж – Missed ab., диагностичен 400 лв.
Прекъсване на бременност по желание до 12 г.с. 600 лв.
Марсупиализация на Бартолинова жлеза 500 лв.
PRP плазмотерапия 300 лв.
Пункция на киста 300 лв.
Допълнителен леглоден 50 лв.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ

ТЕХНОЛОГИИ

Съпружеска вътрематочна инсеминация – включва обработка на сперматозоидите и инсеминация 650 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация – не включва избор на донор по каталог, размразяване, обработка на сперматозоидите
и инсеминация
650 лв.
IVF/IMSI на Спонтанен цикъл
  • Пункция на фоликули
500 лв.
  • Инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката, след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI – до 3 аспирирани яйцеклетки
300 лв.
  • Инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклеткатаслед анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI – над 3 аспирирани яйцеклетки
600 лв.
  • Култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5 – до 3 аспирирани яйцеклетки
900 лв.
Класическо IVF оплождане на стимулиран цикъл 1600 лв.
Оплождане IMSI на стимулиран цикъл – прецизен подбор на най-добрите сперматозоиди, според морфологичните им качества
и инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката, след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката
(SpindleView), култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания)
1900 лв.
Оплождане IMSI 300 лв.
Ембриотрансфер 450 лв.
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI/IMSI 400 лв.
Асистирано излюпване с лазер на ембрионите 200 лв.
Размразяване на ембриони или яйцеклетки в един носител 200 лв.
Предимплантационен генетичен тест за анеуплоидии – PGT-A 700 лв.
MACS – магнитна сепарация на сперматозоиди 300 лв.
MSS – микрофлуидно селектиране на сперматозоиди 480 лв.
Третиране на яйцеклетки с калциев йонофор 100 лв.
Биопсия на ембриони 400 лв.
Изолиране и намножаване на ДНК на ембрион 100 лв.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 40 лв.
Замразяване на сперматозоиди 100 лв.
Замразяване на сперматозоиди на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
Криосъхранение на сперматозоиди за срок до 6 месеца 200 лв.
Замразяване на предимплантационни ембриони (до 2 броя в сламка) 100 лв.
Замразяване на яйцеклетки (до 2 броя в сламка) 100 лв.
Замразяване на яйцеклетки на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
Транспорт на ембриони извън София 200 лв.
Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки за срок до 6 месеца (за сламка) 200 лв.
Обработка на документи при преместване на репродуктивни клетки 20 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

Женска консултация 50 лв.
Запис на детски сърдечни тонове /NST/ 30 лв.

АНДРОЛОГИЯ

Първичен андрологичен преглед 60 лв.
Вторичен андрологичен преглед 40 лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестисане (не са включени предоперативни изследвания) 800 лв.
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимане (не са включени предоперативни изследвания) 750 лв.
Варикоцеле – резекция на вена тестикуларис 800 лв.
Циркумцизия 700 лв.
Френулотомия 500 лв.

ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

Цитонамазка 40 лв.
Биопсия 50 лв.
Ендометриална биопсия 250 лв.

ДРУГИ

Уреаплазма + Микоплазма 35 лв.
Микробиология + Трихомони 40 лв.
Chlamydia Trachomatis – PCR 30 лв.
HPV – 14 високорискови щама – PCR 50 лв.
Влагалищен секрет 30 лв.
Венозна инфузия 50 лв.
Хормони 20 лв.
ПКК 20 лв.
Издаване на дубликат на документ /в рамките на 5 работни дни/ 20 лв.
Adella Fertility