ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първичен гинекологичен преглед + ехография 130 лв.
Вторичен гинекологичен преглед + ехография 80 лв.
Консултация с IVF специалист 80 лв.
Фоликулометрия 50 лв.
Колпоскопия 65 лв.
Колпоскопия + ехография 130 лв.
Консултация с интернист 50 лв.
Консултация с анестезиолог 50 лв.
Консултация с ембриолог 50 лв.
Консултация по документи 50 лв.
Пакет цитонамазка + колпоскопия преди АРТ 80 лв.
Апликация на спирала под ултразвуков контрол 120 лв.
Екстракция на спирала 40 лв.
Ex FOAM /без пяната/ 120 лв.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обикновена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите. Препоръки,
ако се налагат други тестове/
130 лв.
Обикновена спермограма + Тест за 24 часова преживяемост на сперматозоидите 150 лв.
Разширена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите, Морфология
по стриктни критерии на Крюгер, Тест за виталност. Препоръки, ако се налагат други тестове/
200 лв.
Разширена спермограма + Тест за 24 часова преживяемост на сперматозоидите 220 лв.
ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI ) 230 лв.
Само морфология по стриктни критерии 80 лв.
Оксидативен стрес при сперматозоиди 260 лв.
Обикновена спермограма + оксидативен стрес при сперматозоиди 270 лв.
Разширена спермограма + оксидативен стрес при сперматозоиди 320 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Офис хистероскопия преди IVF/Scratch 650 лв.
Хистероскопия – диагностична 1 100 лв.
Оперативна хистероскопия 1 590 лв.
Трансвагинална лапароскопия – диагностична 1 600 лв.
Оперативна трансвагинална лапароскопия 1 800 лв.
Лапароскопия – диагностична 2 400 лв.
Лапароскопия – drilling 2 200 лв.
Лапароскопия –ендометриоза 2 200 лв.
Лапароскопия – извън маточна бременност 1 800 лв.
Лапароскопия – кистектомия 1 800 лв.
Лапароскопия – хидросалпингс 1 800 лв.
Лапароскопия – адхезиолизис 1 800 лв.
Лапароскопия – миомектомия 2 100 лв.
Конизация на маточната шийка 750 лв.
Фетоскопия с абразио 500 лв.
LLETZ 700 лв.
Електрокоагулация на маточната шийка с анестезия 500 лв.
Електрокоагулация на маточната шийка без анестезия 190 лв.
Хименопластика 650 лв.
Серклаж 650 лв.
Кюретаж след IVF 390 лв.
Кюретаж – Missed ab., диагностичен 500 лв.
Прекъсване на бременност по желание до 12 г.с. 800 лв.
Марсупиализация на Бартолинова жлеза 650 лв.
PRP плазмотерапия 350 лв.
Хистеросонография 250 лв.
Пункция на киста 400 лв.
Допълнителен леглоден 70 лв.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ

ТЕХНОЛОГИИ

Съпружеска вътрематочна инсеминация – включва обработка на сперматозоидите и инсеминация 700 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация – не включва избор на донор по каталог, размразяване, обработка на сперматозоидите
и инсеминация
700 лв.
IVF/IMSI на Спонтанен цикъл
  • Пункция на фоликули
650 лв.
  • Инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката, след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI – до 3 аспирирани яйцеклетки
390 лв.
  • Култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5 – до 3 аспирирани яйцеклетки
1 000 лв.
Класическо IVF оплождане на стимулиран цикъл 1 800 лв.
Оплождане IMSI на стимулиран цикъл – прецизен подбор на най-добрите сперматозоиди, според морфологичните им качества
и инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката, след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката
(SpindleView), култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания)
2 100 лв.
Оплождане IMSI 300 лв.
Ембриотрансфер 550 лв.
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI/IMSI 450 лв.
Асистирано излюпване с лазер на ембрионите 250 лв.
Размразяване на ембриони или яйцеклетки в един носител 200 лв.
Предимплантационен генетичен тест за анеуплоидии – PGT-A 700 лв.
MACS – магнитна сепарация на сперматозоиди 300 лв.
MSS – микрофлуидно селектиране на сперматозоиди 480 лв.
Третиране на яйцеклетки с калциев йонофор 100 лв.
Биопсия на ембриони 400 лв.
Изолиране и намножаване на ДНК на ембрион 100 лв.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 90 лв.
Замразяване на сперматозоиди 150 лв.
Замразяване на сперматозоиди на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
Криосъхранение на сперматозоиди за срок до 6 месеца 250 лв.
Замразяване на предимплантационни ембриони (до 2 броя в сламка) 150 лв.
Замразяване на яйцеклетки (до 2 броя в сламка) 150 лв.
Замразяване на яйцеклетки на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
Транспорт на ембриони извън София 250 лв.
Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки за срок до 6 месеца (за сламка) 250 лв.
Обработка на документи при преместване на репродуктивни клетки 40 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

Женска консултация 60 лв.
Запис на детски сърдечни тонове /NST/ 40 лв.

АНДРОЛОГИЯ

Първичен андрологичен преглед 130 лв.
Вторичен андрологичен преглед 80 лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестисане (не са включени предоперативни изследвания) 1 200 лв.
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимане (не са включени предоперативни изследвания) 750 лв.
Варикоцеле – резекция на вена тестикуларис 1 200 лв.
Циркумцизия 1 100 лв.
Френулотомия 800 лв.

МАМОЛОГИЯ

Първичен мамологичен преглед + УЗД 120 лв.
Вторичен мамологичен преглед 80 лв.
Пункция на млечна жлеза 50 лв.

ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

Цитонамазка 40 лв.
Биопсия 50 лв.
Ендометриална биопсия 250 лв.

ДРУГИ

Уреаплазма + Микоплазма 35 лв.
Микробиология + Трихомони 40 лв.
Chlamydia Trachomatis – PCR 30 лв.
HPV – 14 високорискови щама – PCR 50 лв.
Влагалищен секрет 30 лв.
Венозна инфузия 70 лв.
Хормони 22 лв.
ПКК 20 лв.
Издаване на дубликат на документ /в рамките на 5 работни дни/ 40 лв.
Adella Fertility