baby

ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Инвитро клиника Adella Fertility Clinic има сключен договор с Център за асистирана репродукция (ЦАР) и работи с пациенти, които са одобрени за финансиране със средства от ЦАР.

Финансиране

Центърът за асистирана репродукция отпуска финансова помощ на лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

 • тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1)
 • стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4)
 • стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS
 • безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология
 • доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите
 • доказано онкологично заболяване при жената

Центърът за асистирана репродукция предоставя пълно финансиране на до 4 асистирани репродуктивни цикъла и парична сума до 5000 лв.

Какво покрива сумата, финансирана от ЦАР?

Цени за дейности по асистирано оплождане:

 • ехографски прегледи – до 6 броя х 30 лв./бр.
 • хормонални изследвания – до 10 броя х 18 лв./бр.
 • фоликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
 • Класическо ин витро оплождане – 1300 лв.
 • Оплождане чрез ICSI – 1600 лв.
 • Ембриотрансфер – 340 лв.
 • Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
 • Лекарствени продукти при класическо ин витро – до 2400 лв.
 • Лекарствени продукти при оплождане чрез ICSI – до 2100 лв.
 • Ехографски прегледи – до 12 броя х 30 лв./бр.
 • Фоликулна пункция под ехографски контрол – до 4 броя х 400 лв./бр.
 • Оплождане – 1600 лв.
 • Замразяване на ембриони – до 4 броя х 200 лв./бр.
 • Размразяване на ембриони – 250 лв.
 • Култивиране – 50 лв.
 • Трансфер на размразени ембриони – 340 лв.
 • Ехографски прегледи – 30 лв.
 • Размразяване на ембриони – 100 лв.
 • Култивиране – 30 лв.
 • Трансфер на размразени ембриони – 340 лв.

Финансирането се извършва чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение избрано от пациента.

Кандидатстване

Кой може да кандидатства за финансиране от ЦАР?

Всяка жена, ненавършила 43 годишна възраст, с българско гражданство и отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция.

Подаване на документите

Медицинската документация се подготвя от Adella Fertility Clinic. Останалите документи се подготвят от пациента и се подават лично в Центъра за асистирана репродукция.

 

Всички окомплектовани документи се подават на адрес:

„Център за асистирана репродукция”
п.к. 1431, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36

При необходимост от съдействие или консултация за подготовка на документите за кандидатстване, пациентите на Adella Fertility Clinic могат да се обърнат към Анелия Романова, на тел: 0882 715937

Всеки подаден пакет от документи получава входящ номер, като разглеждането и одобрението става по реда на приемане.

Повече информация за кандидатстването и необходимите документи може да намерите тук.

Adella Fertility