Д-Р МАЯ ПОПОВА

ембриолог

Мая Попова е ембриолог с над 13 годишен опит в областта на асистираните репродуктивни технологии. Завършила е бакалавър,специалност „Биотехнологии“ в СУ “Св.Климент Охридски“ и притежава магистърска степен по „Генно и клетъчно инженерство“също към СУ “Св.Климент Охридски“. През 2019 г. Мая Попова придобива научна и образователна степен „доктор“ към Институт по биология и имунология на размножаването (ИБИР) – БАН. Нейният дисертационен труд е на тема „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда“. Сертифицирана е като клиничен ембриолог към Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). Автор и съавтор на редица публикации в български и чуждестранни списания относно репродукция, безплодие, репродуктивна генетика.

Adella Fertility