Д-Р МАЯ ХРИСТОЗОВА

ендокринолог

Д-р Мая Христозова е специалист ендокринолог с над 10 години опит. Диагностицира и лекува захарен диабет, щитовидни заболявания, метаболитен синдром, остеопороза, надбъбречни и хипофизарни заболявания, еднокринна хипертония, нарушения в липидната обмяна, нарушения в калциево – фосфорната обмяна. 

Завършва Медицински университет Пловдив през 2012 г. Своята специалност Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2017 г. към МУ София.

След своето дипломиране д-р Христозова работи в Отделението по ендокринология и болести на обмяната на МБАЛ Пловдив, МИ на МВР София и в Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“, София.

 Член на Българско дружество по ендокринология, Българска диабетна асоциация и Българска медицинска хомеопатична организация.

Участва в множество конгреси в България и чужбина по специалността.

Притежава допълнителни квалификации:

– Курсове по ехография на щитовидна жлеза;

– Удостоверение по клинична хомеопатия.

Adella Fertility