ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ТИМЕВ

андролог

Доц. д-р Александър Тимев завършва медицина в Медицински Университет София през 2007 г., а през 2013 г. придобива специалност по урология и защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор “ на тема „ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОСТИ И СЛОЖНИ КИСТИЧНИ ОБЕМНОЗАЕМАЩИ ПРОЦЕСИ НА БЪБРЕЦИТЕ“. В момента работи като лекар – главен асистент в отделението по Обща Урология на Клиниката по Урология към УМБАЛ „Александровска“ и Катедра по Урология към Медицински Универистет София и преглежда пациенти в инвитро клиника Adella Fertility. Ученик е на националния консултант по трансплантология и именит специалист в онкоурологията проф. Петър Колев Панчев.

Преминал курсове на обучение по: интервенционален ултразвук в урологията, абдоминална ехография, екстракорпорална литотрипсия, ендоскопски операции в урологията, лапароскопска и робот-асистирана хирургия, лечение на локализирания, локално авансирал и метастатичен бъбречноклетъчен карцином, уродинамични изследвания в урологията и ендоскопско лечение на свръхактивния пикочен мехур. През последните няколко години се занимава все по насочено с диагностиката и лечението на мъжкият инфертилитет.

Член е на Българското Урологично Дружество и на Европейската Асоциация по Урология. Автор и съавтор е на 56 публикации в учебници и научни списания на български език и на 8 в научни списания на английски език.

Adella Fertility