Коронавирус Covid-19: Позицицията на Европейската асоциация по човешка ембриология върху забременяване и бременност

С оглед на повишаващия се брой от инфектирани с Covid-19 и бързото му повсеместно разространение, Европейската асоциация по човешка ембриология (ESHRE) потвърждава препоръките си да бъдат следвани националните, актуализиращи се мерки за справяне с инфекцията.

Центърът за контрол и превенция на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention – CDC)  в САЩ счита, че няма ясни доказателства за негативни ефекти върху ранните стадии на бременността при инфекция с Covid-19.

  • Има няколко докладвани случая за жени, които са били инфектирани, но са родили здрави деца, незаразени от вируса. [1]
  • Има и няколко случая на неблагоприятни неонатални резултати при новородени от заразени със SARS-Covid19 по време на тяхната бременност, но данните са ограничени. [2] 
  • Има публикация за заразено новородено, но няма ясни данни, че става въпрос за вертикална трансмисия – от майката – на бебето. [3]

Тези данни, въпреки че са окуражаващи, са в резултат на малко наброй проучени случаи и трябва внимателно да се интерпретират понеже става дума за бременности в напреднал стадий. Все още няма информация за възможните ефекти на  инфекцията с Covid-19 в ранните стадии на бременността. Въпреки това, с оглед на горепосочените съображения и възможните майчини и неонатални усложнения в резултат на коронавирусната инфекция (като SARS), Европейската асоциация по човешка ембриология (ESHRE) препоръчва повишено внимание тъй като е възможно пациентки в тежко състояние да е наложително да приемат лекарства, които са несъвместими с нормалното протичане на бременността.[4]

Като предпазна мярка и спрямо други научни асоциации в репродуктивната медицина съветваме всички пациенти, които обмислят или планират лечение на фертилитета да отложат до преминаване на епидемичната вълна. За тези пациенти, които вече са в етап на лечение, препоръчваме замразяване на получените яйцеклетки или ембриони и последващо тяхо трансфериране.

–––

Екипът на Adella Fertility Clinic ежедневно следи най-новите научни изследвания и публикации на тема COVID-19 и забременяване, като на този етап не разполага с ясни данни за корелацията между инфекцията с коронавируса и развитието на ембриона/плода.

Все още вирусът не е изследван достатъчно в клетъчни култури и не са наблюдавани инфектирани пациенти в ранни стадии на бременността. Жените в напреднала бременност, за които има данни и проследяемост, са много малко на брой. Със сигурност трябва да мине достатъчно време, през което да се проследят клетъчните механизми, по които вирусът може да влияе на ембрионите или на ембрионалната тъкан

Едно е сигурно, като всяка една инфекция, COVID-19 оказва влияние върху кръвната картина, общия метаболизъм, хеомеостазата на организма, хормоналните нива, възстановителните процеси, тонуса на тялото и т.н. Нашите специалисти подкрепят изявлението на ESHRE, че този период не е най-добрият за забременяване и препоръчват замразяване на ембрионите, а не техния трансфер.

 

 

[1]https://www.archivesofpathology.org/doi/10.5858/arpa.2020-0901-SA

[2]4. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J Infection 2020; doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02.028

[3]7. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? AOGS 2020; doi.org/10.1111/aogs.13836

[4]8. Schwartz DA, Graham AL. Potential and maternal infant outcomes from coronavirus 2019-nCoV (SARS-CV2) infecting pregnant women: Lessons from SARS, MERS, and other coronavirus infection. Viruses 2020; doi.org/10.3390/v12020194

Adella Fertility