ЦЕНОРАЗПИС НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Цена

Пакети

Щитовиден панел (включва TSH, FSH, FT3, TAT, MAT) 65 лв.
Витамини D и B12 35 лв.
Полово предавани болести (включва – HBsAg, HCV, WASS, HIV) 55 лв.
Tуморни маркери на простатата (включва PSA и FPSA) 20 лв.
Полови хормони жени (включва Естрадиол, LH, FSH, Пролактин, TSH) 70 лв.
Полови хормони мъже (включва Естрадиол, LH, FSH, Пролактин, Тестостерон) 70 лв.
Разширен липиден профил (включва ПКК, Общ холестерол, Триглицериди, HDL холестерол, LDL холестерол) 25 лв.
Профилактика (включва ПКК, ЦРП, Липиден профил, Кръвна захар, Креатинин, Уреа, Пикочна киселина) 40 лв.
Изследване здравето на черния дроб (включва ASAT, ALAT, GGT) 10 лв.
Хипертония – метаболитен синдром (включва Кръвна захар, Пикочна киселина, ASAT, ALAT, GGT, Общ холестерол, Триглицериди, HDL холестерол, LDL холестерол, Калий, Натрий) 45 лв.

Хормони

Inhibin-B 50 лв.
Естрадиол (Estradiol) 22 лв.
Прогестерон (Progesteron P4) 22 лв.
LH (ЛХ) 22 лв.
FSH (ФСХ) 22 лв.
Пролактин (Prolactin) 22 лв.
TSH 22 лв..
FT4 22 лв.
total hCG (общ бета ЧХГ) 22 лв.
Тестостерон 22 лв.
ТАТ (anti-Tg) 22 лв.
Insulin (Серумен Инсулин) 22 лв.
MAT (anti-Tpo) 22 лв.
АМН (антимюлеров хормон) 70 лв.
FT 3 22 лв.

Хематология

ПКК (16 показателя) 20 лв.
Кръвна група + Rh 16 лв.
СУЕ  (Скорост на утаяване на еритроцитите) 2 лв.

Кръвосъсирване

APTT 4 лв.
Протромбиново време (PT)/ % / INR 4 лв.
Фибриноген 4 лв.
Време на кървене 2.50 лв.
Време на съсирване 2.50 лв.
Д-димер (D-dimer) 20 лв.

Серология

HBsAg 15 лв.
HCV 18 лв.
WASS 10 лв.
HIV 15 лв.
HbsAg количествен тест 15 лв.

Клинична химия

Глюкоза-3 кратен профил 10 лв.
Глюкоза 4 лв.
Пикочна киселина 4 лв.
Креатенин 4 лв.
Холестерол – общ (Total Cholesterol) 4 лв.
Триглицериди (Triglyceride ) 4 лв.
HDL-Холестерол 4 лв.
LDL-Холестерол 4 лв.
Общ белтък 4 лв.
Албумин (Albumin) 4 лв.
ASAT(GOT) 4 лв.
ALAT(GPT) 4 лв.
Гама ГТ  ( GGT ) 4 лв.
Магнезий 4 лв.
Общ билирубин 4 лв.
Директен билирубин 4 лв.
Калий и Натрий 5 лв.
Калций (Ca) 4 лв.
Желязо (Fe) 5 лв.
Тотален ЖСК (TIBC) 4 лв.
Свободен ЖСК (UIBC) 4 лв.
Неорганичен Фосфор 4 лв.
Креатинкиназа (КК) 4 лв.
Алфа-Амилаза 4 лв.
Алкална фосфатаза (АФ) 4 лв.
ЛДХ ( LDH ) 4 лв.
Хлориди 4 лв.
Амилаза в урината 4 лв.
Окултни кръвоизли 5 лв.

Кръвно Газов Анализ

Кръвно Газов Анализ (Кап.Кр.) 15 лв.

Урина

Урина ОХИ 4 лв.
Седимент на урина 2 лв.
Урея 4 лв.
Урина – микроалбумин 10 лв.

Туморни маркери

CA 125 18 лв.
TOTAL PSA 18 лв.

Други

Витамин В12 (Vit. B12) 20 лв.
Vitamin D total 25 лв.
Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 12 лв.
Диференциално броене на левкоцити 5 лв.
Морфология на еритроцити 2.50 лв.
CRP / C-реактивен протеин 5 лв.
Венепункция затворена система 2 лв.
Adella Fertility