Adella Fertility Clinic работи с най-голямата и международно призната криобанка за донорски сперматозоиди – Cryos InternationalКриобанката, която е базирана в Дания, отговаря на всички клинични изисквания и стандарти в Европейския съюз и е одобрена от Изпълнителна агенция “Медицински надзор“.  Всички процедури по набиране на донори на репродуктивни клетки, етикетиране, транспорт и съхранение на материалите, отговарят изцяло на тесктовете, заложени в наредбата за дейности по асиситирана репродукция на Министерство на здравеопазването.

Cryos International разполага с най-големия подбор в света от донори за непартньорско прилагане, като доставя замразена обработена семенна течност до повече от 100 държави в цял свят. Пациентите на Adella Fertility Clinic ще имат достъп до пълната база с данни на донорите след направена регистрация на официалния сайт на Cryos, като могат да избират въз основа на около 15 описани белега като цвят на косата, кожата и очите, ръст, тегло, професия, образование, кръвна група и т.н. Достъпно е и пълното медицинско досие, както и снимки на някои от донорите.

Замразената донорска проба се доставя в рамките на 3-4 дни до адреса на клиниката.

За повече информация може да се обърнете към медицинския екип на Adella Fertility Clinic.

Adella Fertility