fbpx

 ЦЕНОРАЗПИС НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Цена

Група: 01 Хормони

Inhibin-B 50
Естрадиол (Estradiol) 18
Прогестерон (Progesteron P4) 18
LH (ЛХ) 18
FSH (ФСХ) 18
Пролактин (Prolactin) 18
TSH 18
FT4 18
total hCG ( общ бета ЧХГ ) 18
Тестостерон 18
ТАТ /anti-Tg/ 20
Insulin ( Серумен Инсулин ) 18
MAT/ anti-Tpo/ 20
АМН /антимюлеров хормон/ 70
FT 3 18

Група: 03 Хематология

ПКК /16 ПОКАЗАТЕЛЯ/ 13
Кръвна група + Rh 16
СУЕ/ СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ 2

Група: 04 Кръвосъсирване

APTT 4
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR 4
Фибриноген 4
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 2.5
ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 2.5

Група: 05 Серология

HBsAg 15
HCV 18
WASS 10
HIV 15
HbsAg количествен тест 20

Група: 06 Клинична химия

Глюкоза-3 кратен профил 10
ГЛЮКОЗА 4
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 4
КРЕАТЕНИН 4
Холестерол – общ ( Total Cholesterol ) 4
Триглицериди (Triglyceride ) 4
HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 4
LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 4
ОБЩ БЕЛТЪК 4
Албумин (Albumin) 4
ASAT(GOT) 4
ALAT(GPT) 4
Гама ГТ  ( GGT ) 4
МАГНЕЗИЙ 4
Общ билирубин 4
Директен билирубин 4
КАЛИЙ И НАТРИЙ 5
КАЛЦИЙ( Ca) 4
Желязо (Fe) 5
Тотален ЖСК ( TIBC ) 4
Свободен ЖСК ( UIBC ) 4
Неорганичен Фосфор 4
КРЕАТИНКИНАЗА/КК/ 4
АЛФА-АМИЛАЗА 4
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА/АФ/ 4
ЛДХ ( LDH ) 4
ХЛОРИДИ 4
АМИЛАЗА В УРИНАТА 4
ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ 5

Група: 07 Кръвно Газов Анализ

Кръвно Газов Анализ (Кап.Кр.) 15

Група: 08 Урина

Урина ОХИ 4
СЕДИМЕНТ НА УРИНА 2
УРЕЯ 4
Урина – микроалбумин 10

Група: 10 Туморни маркери

CA 125 18
TOTAL PSA 18

Група: 89 Други

Витамин В12 ( Vit. B12 ) 20
Vitamin D total 25
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) 12
ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ 5
МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ 2.5
CRP / C-реактивен протеин 5
ВЕНЕПУНКЦИЯ ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА 2
Adella Fertility