Цвета Кадиева

акушерка

През 2001 година завършва Биология в Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски“. От 2010 година до 2014 година се преквалифицира и завършва Факултет по обществено здраве, към Медицински университет – София, със специалност „Акушерка“. Същата година, става част от екипа за асистирана репродукция в Клиника „Д-р Малинов“- София.

Член е на:

  • Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи /БАПЗГ/;
  • ESHRE /European Society of Human Reproduction and Embryology.

Участвала е в редица конгреси и курсове в репродуктивната хирургия към ESHRE.

Adella Fertility