Мирела Стоянова

акушерка

Завършва Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ през 1993 година, специалност „Акушерка“. Веднага след завършването си започва работа в Трета АГ болница „Райна Княгиня“, в Детско отделение до 1996 година. Две години работи в същата болница в Оперативна гинекология. През този период завършва СУ “Св. Климент Охридски”, със специалност „Социална Педагогика“. От 2000 година работи в Първа АГ болница „Св. София“ в Родилно отделение, Патологична бременност и Женска консултация, за период от 11 години. Една година има трудов стаж в МЦ “Вяра“. През 2012 година става част от екипа за асистирана репродукция в Клиника „Д-р Малинов“ – София.

Член е на:

  • Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи /БАПЗГ/;
  • ESHRE /European Society of Human Reproduction and Embryology/

Участвала е в редица конгреси и курсове в репродуктивната медицина към ESHRE.

Adella Fertility