Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ

акушер-гинеколог / ендоскопска и тазова хирургия

Д-р Иван Димитров е специалист по акушерство и гинекология с фокус онкологична профилактика и оперативна гинекология. Завършва Медицински университет-Плевен, а през 2012 г. придобива специалност по акушерство и гинекология“ към Медицински университет- София. През 2020 придобива специалност по обща хирургия към Медицински университет – София  с база за обучение УМБАЛ „Александровска”. Д-р Димитров има редица допълнителни квалификации и обучения, сред които лапароскопски курсове в Белгия, Франция, Австрия, Великобритания.

През периода 2010 г – 2020 г е част от екипа на САГБАЛ „Д-р Щерев”, където участва активно в развитието на сектора по оперативна гинекология и въвеждането на минимално инвазивна лапароскоспка хирургия. Основава и развива кабинет по колпоскопия и онкогинекологична профилактика.

Работата му е с насоченост гинекологична онкопрофилактика, онкогинекология, оперативна гинекология, ендоскопска и тазова хирургия.

Член е на редица съсловни организации, сред които European Endometriosis League, Българско хирургично дружество, ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy), Европейската асоциация за репродукция и ембриология (ESHRE) и др.

Adella Fertility