Стефка Костова

През 1998 г. завършва висшето си образование в Медицински университет – София като общ профил медицинска сестра и веднага започва работа в хирургичното отделение на МБАЛ – гр. Пирдоп. От 2004 г. работи като медицинска сестра във ВМА-София, като през годините е част от екипите на:
– Клиника „ Жлъчно-чернодробна и панкреатична хиругия“ в екипа на проф. Владов
– Клиника „Спешна коремна хирургия“
– Отделение „Пластична хирургия и изгаряния“, като през 2012 г. е избрана за старша мед. сестра на отделението.
– От 2016 г. след спечелен конкурс е старша мед. сестра на отделение по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ към високотехнологичната болница „Уни Хоспитал“-Панагюрище с началник отделение д-р. Йордан П. Йорданов дм
– От 2018г. е старша мед. сестра в Adella Aesthetic Clinic.
Стефи има придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър по „Управление на здравните грижи “ и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика“ към Медицински университет – София, както и степен Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към същия университет.

Adella Fertility