fbpx

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Специалността “Пластично-възстановителна и естетична хирургия” третира различни вродени и придобити заболявания и състояния с цел подобряване и/или възстановяване на нормалната функция и външен вид на индивида. Състои от две взаимносвързани направления: реконструктивна (възстановителна) и естетична хирургия. Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са тясно свързани, тъй като всяка реконструкция в пластичната хирургия цели освен възстановяване на функцията, също така и подобряване на визията, а естетичните процедури не следва да водят до нарушаване на функцията.

Обект на специалността са редица вродени и придобити явни и скрити дефекти по цялото тяло, както и промени в повърхностните и дълбоките структури на тялото, в разултат на процесите на стареене, при пациенти от двата пола от всяка възраст. Основен метод на лечение е оперативният.

Adella Aesthetic
Adella Fertility