fbpx

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ третира различни вродени и придобити заболявания и състояния с цел подобряване и/или възстановяване на нормалната функция и външен вид на индивида. Основен метод на лечение е оперативният, като с него се коригират скрити и явни дефекти по цялото тяло, както и промени в повърхностните и дълбоките структури, причинени в резултат на процесите на стареене, при пациенти от двата пола и всяка възраст.

Състои от две взаимносвързани направления: реконструктивна (възстановителна) и естетична хирургия. Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са тясно свързани, тъй като всяка реконструкция в пластичната хирургия цели освен възстановяване на функцията, също така и подобряване на визията, а естетичните процедури не следва да водят до нарушаване на функцията.

Д-р Йордан П. Йорданов,
дм FEBOPRAS

Д-р Йордан П. Йорданов, дм FEBOPRAS, е специалист по Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина в Медицински университет, София като Първенец на випуска с награда „Златен Хипократ“.
През 2012 г. защитава докторска степен по специалност Пластично-възстановителна и естетична хирургия към Медицинския факултет на Университет Комплутенсе – Мадрид (Испания) и придобива титлата „Европейски Доктор“ (PhD with “European Doctor” Mention).

Д-р Йорданов е най-младият пластичен хирург в България с придобита докторска степен по Пластично-възстановителна и естетична хирургия и единственият с европейска такава от престижен чуждестранен университет. Има магистърска степен по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Д-р Йорданов специализира в САЩ (при Daniel C. Baker, Glenn Jelks, Rollin Daniеl и Malcolm Paul), Испания, Белгия и България. Носител е на почетен знак на Българския лекарски съюз. Fellow е на Европейския борд по пластично-възстановителна и естетична хирургия (EBOPRAS), член е на Испанската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия (SECPRE) и на Кралската медицинска асоциация на Великобритания (RSM).

През 2015 г. е един от двамата пластични хирурзи за цял свят, спечелили fellowship към Американската асоциация по естетична пластична хирургия (ASAPS), след който става нейн член с пълната подкрепа на хирурзите, при които специализира.

Д-р Йорданов е автор на 2 самостоятелни монографии на български език, съавтор е в западен учебник (на испански език) по Пластична хирургия за студенти по медицина, автор и съавтор на над 40 научни публикации в български и международни специализирани научни списания и сборници.

Член е на две редколегии. Д-р Йорданов има множество участия в национални и международни конгреси и обучения като лектор, гост-лектор и демонстратор.

В продължение на 6 години, с прекъсвания за обучения и специализации в чужбина, работи в Клиниката по пластична хирургия и изгаряния към Военномедицинска академия – София (ВМА).

Основател и ръководител е на отделението по Пластично-възстановителна и естетична хирургия към ултра-модерната болница „Уни Хоспитал“- гр. Панагюрище.

В момента завежда звеното по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в Adella Aesthetic

Лице и шия
Тяло
Гърди
Мъже