ЦЕНОРАЗПИС НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Цена

Хормони

Inhibin-B 50 лв.
Естрадиол (Estradiol) 18 лв.
Прогестерон (Progesteron P4) 18 лв.
LH (ЛХ) 18 лв.
FSH (ФСХ) 18 лв.
Пролактин (Prolactin) 18 лв.
TSH 18 лв.
FT4 18 лв.
total hCG (общ бета ЧХГ) 18 лв.
Тестостерон 18 лв.
ТАТ (anti-Tg) 20 лв.
Insulin (Серумен Инсулин) 18 лв.
MAT (anti-Tpo) 20 лв.
АМН (антимюлеров хормон) 70 лв.
FT 3 18 лв.

Хематология

ПКК (16 показателя) 13 лв.
Кръвна група + Rh 16 лв.
СУЕ / Скорост на утаяване на еритроцитите) 2 лв.

Кръвосъсирване

APTT 4 лв.
Протромбиново време (PT)/ % / INR 4 лв.
Фибриноген 4 лв.
Време на кървене 2.50 лв.
Време на съсирване 2.50 лв.
Д-димер (D-dimer) 20 лв.

Серология

HBsAg 15 лв.
HCV 18 лв.
WASS 10 лв.
HIV 15 лв.
HbsAg количествен тест 20 лв.

Клинична химия

Глюкоза-3 кратен профил 10 лв.
Глюкоза 4 лв.
Пикочна киселина 4 лв.
Креатенин 4 лв.
Холестерол – общ (Total Cholesterol) 4 лв.
Триглицериди (Triglyceride ) 4 лв.
HDL-Холестерол 4 лв.
LDL-Холестерол 4 лв.
Общ белтък 4 лв.
Албумин (Albumin) 4 лв.
ASAT(GOT) 4 лв.
ALAT(GPT) 4 лв.
Гама ГТ  ( GGT ) 4 лв.
Магнезий 4 лв.
Общ билирубин 4 лв.
Директен билирубин 4 лв.
Калий и Натрий 5 лв.
Калций (Ca) 4 лв.
Желязо (Fe) 5 лв.
Тотален ЖСК (TIBC) 4 лв.
Свободен ЖСК (UIBC) 4 лв.
Неорганичен Фосфор 4 лв.
Креатинкиназа (КК) 4 лв.
Алфа-Амилаза 4 лв.
Алкална фосфатаза (АФ) 4 лв.
ЛДХ ( LDH ) 4 лв.
Хлориди 4 лв.
Амилаза в урината 4 лв.
Окултни кръвоизли 5 лв.

Кръвно Газов Анализ

Кръвно Газов Анализ (Кап.Кр.) 15 лв.

Урина

Урина ОХИ 4 лв.
Седимент на урина 2 лв.
Урея 4 лв.
Урина – микроалбумин 10 лв.

Туморни маркери

CA 125 18 лв.
TOTAL PSA 18 лв.

Други

Витамин В12 (Vit. B12) 20 лв.
Vitamin D total 25 лв.
Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 12 лв.
Диференциално броене на левкоцити 5 лв.
Морфология на еритроцити 2.50 лв.
CRP / C-реактивен протеин 5 лв.
Венепункция затворена система 2 лв.
Adella Fertility

!!! Уважаеми пациенти,

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и наложените мерки от националните и регионалните институции, Adella Fertility Clinic отменя всички записани профилактични прегледи, операции, инсеминации и процедури по асистирана репродукция до второ нареждане. Ще бъдат довършени единствено вече започнатите инвитро процедури.

Екипът ни въвежда тези строги мерки с цел ограничение на разпространението на COVID-19. За нас най-важно е да опазим здравето на нашите пациенти и екип. Призоваваме ви да запазите спокойствие, но същевременно да бъдете отговорни към живота и здравето на вашите близки и всички хора около вас.